Warunki usługi

Witamy w sklepie internetowym DIEGO M.
Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej witryny, są zobowiązani przeczytać i zaakceptować poniższe warunki sprzedaży i użytkowania.
Diego di Diego Mazzi & C. Snc jest właścicielem witryny i zarządza nią sklep.diegom.it e diegom-store.com który organizuje sprzedaż prezentowanych produktów.
Produkty zakupione na stronie store.diegom.it oznaczone marką DIEGO M są produkowane i sprzedawane przez Diego di Diego Mazzi & C. Snc, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Verona CF i NIP IT 03341000234 z siedzibą in via Verona 41 Lazise 37017 Verona. Poniższe ogólne warunki sprzedaży dotyczą wyłącznie prezentacji, ofertowania, przekazywania i przyjmowania zamówień przedstawionych na stronie store.diegom.it. TRANSAKCJE zakupu podlegają przepisom o umowach zawieranych na odległość zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr. 206 z dnia 06r. (KODEKS KONSUMENTA), zgodnie z którym w umowie sprzedaży internetowej rozumiemy umowę zawieraną na odległość, czyli czynność prawną, której przedmiotem jest rzecz ruchoma i / lub świadczone usługi pomiędzy przedsiębiorcą, w przypadku DIEGO M, za pośrednictwem serwisu internetowego store.diegom.it, a konsumentem w ramach zdalnego SYSTEMU SPRZEDAŻY organizowanego przez profesjonalistę, który w ramach tego zamówienia korzysta wyłącznie z technologii komunikacji na odległość zwanej internetem.
Przez profesjonalistę rozumiemy osobę fizyczną lub prawną, która działa w ramach wykonywania swojej działalności handlowej lub zawodowej lub pośrednika.
Konsumentem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Ogólne warunki sprzedaży nie regulują sprzedaży produktów lub świadczenia usług przez inne podmioty niż Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM” store.diegom.it, które mogą być obecne w serwisie, na przykład poprzez linki , bannery itp., Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it nie będzie zatem odpowiadać za świadczenie usług przez osoby trzecie inne niż za zawarcie elektronicznych operacji COMMERCE pomiędzy konsumentami końcowymi Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM” store.diegom.it i inne tematy.

Produkty sprzedawane w serwisie store.diegom.it przeznaczone są dla konsumenta końcowego, czyli osoby fizycznej, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, prawną, która nie ogranicza się do odsprzedaży towarów zakupionych na stronie sklepu. , diegom.it. Użytkownicy nienależący do kategorii konsumentów końcowych są zatem proszeni o powstrzymanie się zarówno od nawiązywania relacji handlowych z Diego di Diego Mazzi & C. Snc, „DIEGOM”, jak i od wysyłania zamówień zakupu MERCE do sprzedaży za pośrednictwem osób trzecich.
W związku z powyższym Diego di Diego Mazzi & C. Snc zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień, które nie są przeznaczone dla konsumenta końcowego lub nie są zgodne z zasadami handlowymi opisanymi powyżej.

 

Uzyskując dostęp do strony internetowej odpowiadającej adresowi sklep.diegom.it umowy na zakup żądanego produktu / produktów można zawrzeć, postępując zgodnie z przedstawionymi procedurami i wskazówkami.
Użytkownicy końcowi są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży online, ponieważ są one istotnymi i integralnymi częściami umowy sprzedaży. Dlatego złożenie potwierdzenia zamówienia oznacza pełną znajomość ogólnych warunków sprzedaży, a także ich akceptację.
Ogólne warunki sprzedaży mogą być modyfikowane, aktualizowane w dowolnym momencie przez store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" (również z uwzględnieniem wszelkich zmian regulacyjnych), który poinformuje o tym za pośrednictwem stron w Twojej witrynie. Dlatego użytkownik końcowy jest proszony o regularne odwiedzanie tej sekcji w celu sprawdzania aktualizacji ogólnych warunków sprzedaży.
Użytkownik końcowy przesyłając drogą elektroniczną potwierdzenie swojego zamówienia, oświadcza, że ​​zapoznał się i zaakceptował wszystkie przekazane mu informacje, dlatego bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania w relacjach z store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc ogólne warunki sprzedaży.